Home / Przetargi / Konkurs ofert na usługę cateringową podczas Balu Sportowca 2018

Konkurs ofert na usługę cateringową podczas Balu Sportowca 2018

Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z o.o.
z siedzibą w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 10

OGŁASZA

konkurs ofert na usługę cateringową podczas Balu Sportowca 2018 i zaprasza
do złożenia pisemnej oferty.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników imprezy
„Bal Sportowca 2018” w dniach 10-11.02.2018 r. w Skierniewicach.

Na wykonanie przedmiotu zamówienia składają się w szczególności:

 • przygotowanie poczęstunku

 • obsługa kelnerska

Wykonawca zapewni również:

 • zastawę stołową porcelanową

 • sztućce

 • obrusy, serwety,

 • stoły okrągłe minimum 10 osobowe z krzesłami wyściełanymi i pokrowcami

 • dekorację balową stołów oraz kompozycje kwiatowe na stołach szwedzkich

 • wykonanie dekoracji materiałowej sufitu oraz ścian Hali Sportowej

 • drink bar

Wielkość i zakres zamówienia:

 1. Planowana liczba uczestników: do 400 osób

 2. Zamawiający zastrzega, że ilość zestawów może ulec zmianie w przypadku zmiany liczby uczestników. Zamawiający zastrzega, że ilość uczestników może ulec zmianie. W przypadku zmiany liczby uczestników, zmiana ta nie powoduje zmiany wynagrodzenia. Wykonawca zostanie poinformowany o liczbie uczestników najpóźniej trzy dni przed przedmiotowym Balem.

 3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom w dniach 10-11.02.2018 r. cateringu w formie:

 1. w czasie trwania balu, uczestnicy mają zagwarantowane:

 • napoje gorące (kawa, herbata, cukier, cytrynę i śmietankę/mleko
  bez ograniczeń)

 • zimne napoje (woda mineralna, soki, napoje gazowane
  bez ograniczeń- zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego)

 • słodkie przekąski bez ograniczeń

 • obiad dwudaniowy przynoszony do stołów
  oraz sześć dań gorących w formie bufetu szwedzkiego bez ograniczeń,

 • zimne przekąski – minimum 15 rodzajów (zimna płyta)
  oraz dodatki( chleb, masło) bez ograniczeń

 • alkohol (wódka, wino, piwo) bez ograniczeń

Miejsce wykonania usługi:

Nowa Hala Sportowa OSiR przy ulicy Pomologicznej 8 w Skierniewicach

Informacje dodatkowe:

Wykonawca dostarczy zamówiony poczęstunek na własny koszt w specjalistycznych termosach zapewniających utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych posiłków. Do udziału w konkursie dopuszcza się podmioty,
które legitymują się doświadczeniem w obsłudze imprez o podobnym charakterze,
gdzie liczba uczestników nie była mniejsza niż 400 osób.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru menu spośród propozycji przedstawionych przez wybranego Wykonawcę.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Kryteria oceny ofert:

 • cena – 60%
 • propozycja dotycząca menu – 20%
 • doświadczenie w organizacji imprez – 20%

Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Informacje dotyczące płatności:

 1. Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi przelewem po realizacji zamówienia
  i zatwierdzeniu ilości osób oraz przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury.

 2. Ogłaszający konkurs nie przewiduje zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

Informacje dotyczące złożenia oferty:

Oferty wraz z propozycją menu oraz referencjami w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na usługę cateringową podczas Balu Sportowca należy składać
w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Skierniewicach przy ulicy Pomologicznej 10,
w sekretariacie do dnia
29 grudnia 2017 roku, godz. 16:00.

Otwarcie ofert w obecności oferentów nastąpi w części jawnej konkursu w dniu
02 stycznia 2018 roku o godz. 10:00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Skierniewicach. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w terminie 3 dni od daty otwarcia ofert.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium, które należy wpłacić na rachunek Spółki w banku PKO BP S.A. 85102033520000120202229748, najpóźniej w dniu 29 grudnia 2017 roku, godz. 16:00. Wysokość wadium ustalona została w kwocie 5.000,00 zł.

Osoba upoważniona do kontaktów:

Marek Kujawski 516 452 373

sprawdź również

Oferta na dzierżawę Hali OSiR Nr 2 – Bal Sylwestrowy 2017