Home / Przetargi / Konkurs ofert na usługę cateringową podczas Balu Sportowca 2017

Konkurs ofert na usługę cateringową podczas Balu Sportowca 2017

Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 10 OGŁASZA konkurs ofert na usługę cateringową podczas Balu Sportowca 2017 i zaprasza do złożenia pisemnej oferty.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników imprezy „Balu Sportowca 2017” w dniach 25-26.02.2017 r. w Skierniewicach.

Na wykonanie przedmiotu zamówienia składają się w szczególności:

 • przygotowanie poczęstunku
 • obsługa kelnerska

Wykonawca zapewni również:

 • zastawę stołową porcelanową
 • sztućce
 • obrusy, serwety,
 • stoły okrągłe minimum 10 osobowe z krzesłami wyściełanymi i pokrowcami
 • dekorację balową stołów oraz kompozycje kwiatowe na stole szwedzkim
 • drink bar

Wielkość i zakres zamówienia:

Planowana liczba uczestników: do 400 osób

Zamawiający zastrzega, że ilość zestawów może ulec zmianie w przypadku zmiany liczby uczestników. Zamawiający zastrzega, że ilość uczestników może ulec zmianie. W przypadku zmiany liczby uczestników, zmiana nie powoduje zmiany ceny. Wykonawca zostanie poinformowany o liczbie uczestników najpóźniej na trzy dni przed Balem.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom w dniach 25-26.02.2017  r. cateringu w formie:

w czasie trwania balu, uczestnicy mają zagwarantowane:

 • napoje gorące (kawa, herbata, cukier, cytrynę i śmietankę/mleko bez ograniczeń)
 • zimne napoje (woda mineralna, soki, napoje gazowane bez ograniczeń- zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego)
 • słodkie przekąski bez ograniczeń
 • obiad 2 daniowy przynoszony do stołów oraz sześć dań gorących w formie bufetu szwedzkiego bez ograniczeń,
 • zimne przekąski – minimum 10 rodzajów (zimna płyta) oraz dodatki( chleb, masło) bez ograniczeń
 • alkohol (wódka, wino, piwo) bez ograniczeń

Miejsce wykonania usługi:

Nowa Hala Sportowa przy ulicy Pomologicznej w Skierniewicach

Informacje dodatkowe:

Wykonawca dostarczy zamówiony poczęstunek na własny koszt w specjalistycznych termosach zapewniających utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych posiłków. Do udziału w konkursie dopuszcza się podmioty, które legitymują się doświadczeniem w obsłudze imprez o podobnym charakterze, gdzie liczba uczestników była nie mniejsza niż 400 .

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru menu spośród propozycji przedstawionych przez wybranego Wykonawcę.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Informacje dotyczące oceny ofert:

Propozycja dotycząca menu, doświadczenie w organizacji imprez, cena.

Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Informacje dotyczące płatności:

Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi przelewem po realizacji zamówienia i zatwierdzeniu ilości osób oraz przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury.

Ogłaszający konkurs nie przewiduje zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

Informacje dotyczące złożenia oferty:

Oferty wraz z propozycją menu oraz referencjami w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na usługę cateringową podczas Balu Sportowca” należy składać w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Skierniewicach przy ulicy Pomologicznej 10, w sekretariacie do dnia 20 stycznia 2017 r., godz. 1800

Otwarcie ofert w obecności oferentów nastąpi w części jawnej konkursu  w  dniu   

23 stycznia 2017 roku o godz. 1000 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Skierniewicach. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany  w terminie 3 dni od daty otwarcia ofert.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium, które należy wpłacić na rachunek Spółki w banku PKO BP S.A. 85102033520000120202229748, najpóźniej  w dniu 20 stycznia 2017 roku, godz. 12,00. Wysokość wadium ustalona została w kwocie 5.000,00 zł.   

Osoba upoważniona do kontaktów:

Ewa Milczarek 608370844

Konkurs catering Bal Sportowca 2017r
(kliknij aby pobrać formularz)

sprawdź również

Rozstrzygnięcie przetargu na dzierżawę Hali OSiR Nr 2 – Bal Sylwestrowy 2017