Home / Przetargi / Konkurs ofert na obsługę muzyczną podczas Balu Sportowca 2017

Konkurs ofert na obsługę muzyczną podczas Balu Sportowca 2017

Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 10 OGŁASZA konkurs ofert na obsługę muzyczną podczas Balu Sportowca 2017 i zaprasza do złożenia pisemnej oferty.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa muzyczna imprezy „Bal Sportowca 2017”
w terminie 25-26.02.2017r. w Skierniewicach.

Na wykonanie przedmiotu zamówienia składają się w szczególności:

  • scena,
  • nagłośnienie (odpowiednie do warunków akustycznych),
  • oświetlenie (oświetlenie sceniczne zgodnie z charakterem imprezy)
  • projektor z ekranem,

W zakresie Wykonawcy będzie również zapewnienie i obsługa urządzeń scenicznych spełniających wymagania nagłośnienia obiektu.

Miejsce wykonania usługi:

Hala Sportowa przy ulicy Pomologicznej 8 w Skierniewicach.

Informacje dodatkowe:

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Informacje dotyczące oceny ofert: cena.

Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Informacje dotyczące płatności:

Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi przelewem po realizacji zamówienia oraz przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury.

Ogłaszający konkurs nie przewiduje zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

Informacje dotyczące złożenia oferty:

Oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na obsługę muzyczną Balu Sportowca 2017” należy składać w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Skierniewicach przy ulicy Pomologicznej 10, w sekretariacie do dnia 20 stycznia 2017 r., do godz. 18:00.

Otwarcie ofert w obecności oferentów nastąpi w części jawnej konkursu w dniu 23 stycznia 2017 roku o godz. 10:30 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Skierniewicach. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w terminie 3 dni od daty otwarcia ofert.

Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Milczarek – Prezes /46/ 608370844.

Konkurs oprawa muzyczna Bal Sportowca 2017 
(kliknij aby pobrać formularz)

sprawdź również

Rozstrzygnięcie przetargu na dzierżawę Hali OSiR Nr 2 – Bal Sylwestrowy 2017