Home / Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Skierniewicach

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewiach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.osirskierniewice.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 13.04.2021
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.03.2018

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Natomiast formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,