Home / Aktualności / Urodzinowy Turniej Mikstów w Piłce Siatkowej

Urodzinowy Turniej Mikstów w Piłce Siatkowej

19.02.2017 r. godz. 10.00
Hala nr 1 ul Pomologiczna 10

Regulamin
Turniej siatkówki halowej Mikstów 2017
I. Organizator:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach
Cel:
Uczczenie 560 rocznicy nadania praw miejskich Miastu Skierniewice

II. Termin i miejsce:
1. Turniej rozgrywany będzie na hali sportowej przy ul. Pomologicznej 10 w Skierniewicach.
2. Odprawa techniczna dla drużyn od godz. 9.30 do godz. 10.00!!!!!!!
3. Pierwsze mecze turnieju rozpoczynają się o godz. 10.00 (UWAGA! – niepunktualne przybycie na zawody będzie bezwzględnie karane brakiem zapisu oraz walkowerem.)
START godz. 10.00!!
III. Uczestnictwo i system rozgrywek:
1. Uczestnictwo w turnieju jest dobrowolne a zawody mają charakter wyłącznie rekreacyjny, uczestnicy nie są objęci przez Organizatora dodatkowym ubezpieczeniem NNW, każdy biorący w nich udział czyni to na własną odpowiedzialność.
2. Turniej ma charakter otwarty.
• Mecze będą rozgrywane system brazylijskim
• System rozgrywek turnieju zostanie tak zaplanowany, aby każdy zgłoszony zespół rozegrał minimum dwa spotkania!
IV. Zgłoszenia i wpisowe:
1. W turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie pary mieszane: mężczyzna/kobieta.
– pod numerem tel. 798-198-980
– na facebooku u Michał Kędzior
lub do dnia 19 lutego do godziny 9.30 w dniu turnieju u sędziego głównego, jeśli wcześniej lista nie zostanie zamknięta.
3. Wpisowe do turnieju wynosi: 20 zł od pary.
V. Prawa i obowiązki drużyn:
1. Każda drużyna przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na warunki uczestnictwa określone niniejszym regulaminem.
2. Każda drużyna powinna posiadać własne piłki do rozgrzewki. Za zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia wszelkie koszty związane z jego naprawą ponoszą zawodnicy zespołu.
3. Drużyny w trakcie trwania zawodów odpowiedzialne są za osoby towarzyszące im oraz zobowiązane są do niesienia czynnej pomocy w jawnych przypadkach naruszenia porządku publicznego.
VI. Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w powyższym regulaminie.
2. Wpisowe do rozgrywek nie podlega zwrotowi.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu z przyczyn od niego niezależnych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione.
5. W sprawach spornych lub nie objętych regulaminem decyduje obecny na turnieju Przedstawiciel organizatora.
6. Wszystkie informacje pod numerem telefonu 798-178-980

sprawdź również

Śniadaniowy Przejazd Rowerowy

✅ Nie masz planów na weekend⁉ 🤔✅ Uwielbiasz jazdę na rowerze⁉ 🤔✅ Masz ochotę na śniadanie w plenerze⁉ 🤔 👉 Jeśli choć …