Home / Aktualności / Urodzinowe Halowe Zabawy Lekkoatletyczne

Urodzinowe Halowe Zabawy Lekkoatletyczne

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA:

zgłoszenie

 

REGULAMIN:
Urodzinowe Halowe Zabawy Lekkoatletyczne
Cel imprezy:
1.1. Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci szkół podstawowych.
1.2. Zaktywizowanie nauczycieli szkół podstawowych z terenu miasta Skierniewice.
1.3. Promowanie systematycznej pracy prowadzącej do osiągania wartościowych rezultatów sportowych.
1.4. Współzawodnictwo sportowe.
1.5. Wyłonienie najlepszych zawodników.
2. Termin zawodów :

30 marzec 2017

3. Wykaz konkurencji:
– Bieg na 40m ze startu niskiego z elektronicznym pomiarem czasu
– Rzut piłką lekarską w tył za głowę (piłka 2 kg)
– Bieg okrężny dłuższy (r.2004 – 544m. / r. 2005 – 408m. / r. 2006 i młodsi – 272m.) z pomiarem czasu
– Skok w dal z miejsca – 3 próby (wynik według tabeli Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej – EUROFIT)
– Sztafeta 3x 1 okrążenie (136m.) – bieg z pałeczką sztafetową
* dziecko uczestniczące w biegu długim nie może brać udziału w sztafecie.
4. Miejsce zawodów:
Hala 2 OSIR w Skierniewicach ul. Pomologiczna 8
5. Organizator zawodów:
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Skierniewicach
6. Warunki uczestnictwa:
6.1. Prawo startu mają wszyscy uczniowie szkół podstawowych. Każdy zawodnik ma prawo startu podczas zawodów w dwóch konkurencjach (jednej biegowej + jednej technicznej). Prawo do startu ma dziecko, które przybyło oraz znajduje się na miejscu zawodów pod opieką trenera/wychowawcy. Prowadzone są punktacje w trzech kategoriach wiekowych, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców:
I grupa wiekowa – rocznik 2004
II grupa wiekowa – rocznik 2005
III grupa wiekowa – rocznik 2006 i młodsi
6.2. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi podczas zawodów ma obowiązek zapoznać z regulaminem zawodów startujących uczniów oraz ich rodziców/chociażby poprzez przeczytanie regulaminu dostępnego na fp OSIR Skierniewice.
7. Termin, miejsce zgłoszenia, wzór:
Zgłoszenia do zawodów są przyjmowane w sekretariacie czynnym w dniu startu od godziny 10:30 do 11. Obowiązuje wzór zgłoszenia podany przez organizatora (bardzo ważny jest wpis dokładnej daty urodzenia na zgłoszeniu). Udział w zawodach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celach promocyjno – informacyjnych. Przyjmowane będą tylko dokładnie i czytelnie (pismem drukowanym przez wychowawcę) wypełnione karty zgłoszeniowe.
8. Nagrody:
– dla 3 pierwszych zawodników w punktacji medale.
9. Warunki ubezpieczenia:
Organizator nie ubezpiecza startujących zawodników

sprawdź również

Śniadaniowy Przejazd Rowerowy

✅ Nie masz planów na weekend⁉ 🤔✅ Uwielbiasz jazdę na rowerze⁉ 🤔✅ Masz ochotę na śniadanie w plenerze⁉ 🤔 👉 Jeśli choć …