Home / Aktualności / Urodzinowe Halowe Zabawy Lekkoatletyczne

Urodzinowe Halowe Zabawy Lekkoatletyczne

26 kwiecień 2017 Godz. 10.00
Hala 2 OSIR w Skierniewicach ul. Pomologiczna 8

Urodzinowe Halowe Zabawy Lekkoatletyczne
REGULAMIN
Cel imprezy:
1.1. Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci szkół podstawowych.
1.2. Zaktywizowanie nauczycieli szkół podstawowych z terenu miasta Skierniewice.
1.3. Promowanie systematycznej pracy prowadzącej do osiągania wartościowych rezultatów sportowych.
1.4. Współzawodnictwo sportowe.
1.5. Wyłonienie najlepszych zawodników.
2. Termin zawodów :
26 kwiecień 2017 Godz. 10.00
3. Wykaz konkurencji:
– Bieg na 40m ze startu niskiego z elektronicznym pomiarem czasu
– Rzut piłką lekarską w tył za głowę (piłka 1 kg)
– Bieg okrężny dłuższy (r.2007 – 272m. / r. 2008 – 272m. / r. 2009 – 136m.) z pomiarem czasu
– Skok w dal z miejsca – 3 próby
– Sztafeta 3x 1 okrążenie (136m.) – bieg z pałeczką sztafetową
* dziecko uczestniczące w biegu długim nie może brać udziału w sztafecie.
4. Miejsce zawodów:
Hala 2 OSIR w Skierniewicach ul. Pomologiczna 8
5. Organizator zawodów:
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Skierniewicach
6. Warunki uczestnictwa:
6.1. Prawo startu mają wszyscy uczniowie szkół podstawowych. Każdy zawodnik ma prawo startu podczas zawodów w dwóch konkurencjach +plus sztafeta – (jednej biegowej + jednej technicznej). Prawo do startu ma dziecko, które przybyło oraz znajduje się na miejscu zawodów pod opieką trenera/wychowawcy. Prowadzone są punktacje w trzech kategoriach wiekowych, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców:
I grupa wiekowa – rocznik 2007
II grupa wiekowa – rocznik 2008
III grupa wiekowa – rocznik 2009
6.2. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi podczas zawodów ma obowiązek zapoznać z regulaminem zawodów startujących uczniów oraz ich rodziców/chociażby poprzez przeczytanie regulaminu dostępnego na fp OSIR Skierniewice.
7. Termin, miejsce zgłoszenia, wzór:
Zgłoszenia do zawodów są przyjmowane w sekretariacie czynnym w dniu startu od godziny 9:30 do 10. Obowiązuje wzór zgłoszenia podany przez organizatora (bardzo ważny jest wpis dokładnej daty urodzenia na zgłoszeniu). Udział w zawodach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celach promocyjno – informacyjnych. Przyjmowane będą tylko dokładnie i czytelnie (pismem drukowanym przez wychowawcę) wypełnione karty zgłoszeniowe.
8. Nagrody:
– dla 3 pierwszych zawodników w punktacji medale.
9. Warunki ubezpieczenia:
Organizator nie ubezpiecza startujących zawodników

sprawdź również

Śniadaniowy Przejazd Rowerowy

✅ Nie masz planów na weekend⁉ 🤔✅ Uwielbiasz jazdę na rowerze⁉ 🤔✅ Masz ochotę na śniadanie w plenerze⁉ 🤔 👉 Jeśli choć …