Home / Aktualności / Nocny przejazd rowerowy „Moje miasto nocą”

Nocny przejazd rowerowy „Moje miasto nocą”

UWAGA
Zaczynamy cykl nocnych imprez pod tytułem „Moje Miasto Nocą”.
Pierwszy etap zaczynamy od przejazdu rowerowego. 🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️
Wszystkich zakręconych na punkcie dwóch kółek zapraszamy serdecznie 29 czerwca na skierniewicki rynek. Start 21.00. Obecność obowiązkowa, nie zwlekajcie i bądźcie tego wieczoru z nami. 👊
—————————————————————————————————————————–
Regulamin nocnego przejazdu rowerowego
„Moje miasto nocą”:

I. CEL IMPREZY
Popularyzacja i upowszechnianie jazdy rowerem jako najprostszej formy aktywności ruchowej;
Integracja środowiska loklanego;
Propagowanie zdrowego stylu życia.

II. ORGANIZATOR:
Trasa przejazdu obejmuje ulice:
Rynek (Start), Senatorska, Prymasowska, Kościuszki, Nowomiejska, Sierakowicka, Waryńskiego, Armii Krajowej, Nowobielańska, Widok, Wyszyńskiego, Sobieskiego, Mickiewicza (META)
WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Każdy uczestnik przed startem w przejeździe rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
• W przejeździe rowerowym mogą wziąć udział turyści indywidualnie i grupowo.
• Posiadanie przez uczestników przejazdu rowerowego niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
• Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.
• Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
• Uczestnicy przejazdu rowerowego ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Posiadanie dokumentu tożsamości, karty rowerowej lub prawa jazdy -Przestrzeganie Kodeksu Drogowego.

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW PRZEJAZDU ROWEROWEGO:
Przejazd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
Uczestnicy przejazdu rowerowego zobowiązani są do:
• Przestrzegania Regulaminu przejazdu rowerowego oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa przejazdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
• Ze względu na rekreacyjny charakter przejazdu rowerowego oraz możliwość uczestnictwa w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie przejazdu.
• Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
• Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
• W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.
• Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
• Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
• Przed wyruszeniem pilot przejazdu rowerowego omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
• Uczestnicy biorą udział w przejeździe rowerowym na własną odpowiedzialność.
Uwaga: Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.
Przejazd rowerowy nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
Na trasie zabrania się:
• Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
• Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
• Niszczenia przyrody,
• Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
• Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.
Bezpieczeństwo:
• Nad bezpieczeństwem uczestników przejazdu rowerowego czuwa oprócz organizatora – Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.
Odpowiedzialność organizatora:
• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
• Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
Postanowienia końcowe:
• Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
• Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Zapraszamy serdecznie.

sprawdź również

Śniadaniowy Przejazd Rowerowy

✅ Nie masz planów na weekend⁉ 🤔✅ Uwielbiasz jazdę na rowerze⁉ 🤔✅ Masz ochotę na śniadanie w plenerze⁉ 🤔 👉 Jeśli choć …