Home / Aktualności / NOCNY PRZEJAZD ROWEROWY – 30.06.2017 r.

NOCNY PRZEJAZD ROWEROWY – 30.06.2017 r.

NOCNY PRZEJAZD ROWEROWY
Start : 30.06.2017 r. godz. 21.00 Rynek Skierniewice
Meta : Zalew Zadębie ul Konwaliowa
WSTĘP WOLNY
NIE OBOWIĄZUJĄ ZAPISY

Mapka Nocnego Przejazdu Rowerowego

Jest z nami Fundacja RECAL
Fundacja przekazuje nam bezpłatne napoje izotoniczne w aluminiowych puszkach na wydarzenia sportowe. Napoje zostaną bezpłatnie przekazane uczestnikom w dniu wydarzenia oraz przez cały czas trwania wydarzenia prowadzona będzie zbiórka pustych puszek.

 • Regulamin Nocnego Przejazdu Rowerowego
  „Moje miasto nocą”

  Organizatorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach Sp. z o.o.,
  adres: ul. Pomologiczna 10, 96 -100 Skierniewice
  Termin: 30.06.2017 r.
  Rozpoczęcie i miejsce zbiórki: godz. 21.00 Rynek w Skierniewicach
  Wyjazd na trasę rowerową- z miejsca zbiórki o godz. 21.15
  Trasa przejazdu obejmuje ulice:
  Rynek (Start), Senatorska, Prymasowska, Kościuszki, Nowomiejska, Sierakowicka, Waryńskiego, Armii Krajowej, Nowobielańska, Widok, Wyszyńskiego, Rataja, Pieniążka, Graniczna, Strobowska, Zalew, Konwaliowa (META)
  WARUNKI UCZESTNICTWA:• Każdy uczestnik przed startem w przejeździe rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
  • W przejeździe rowerowym mogą wziąć udział turyści indywidualnie i grupowo.
  • Posiadanie przez uczestników przejazdu rowerowego niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
  • Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.
  • Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
  • Uczestnicy przejazdu rowerowego ubezpieczają się we własnym zakresie.
  • Posiadanie dokumentu tożsamości, karty rowerowej lub prawa jazdy -Przestrzeganie Kodeksu Drogowego.

  ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW PRZEJAZDU ROWEROWEGO:
  Przejazd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
  Uczestnicy przejazdu rowerowego zobowiązani są do:
  • Przestrzegania Regulaminu przejazdu rowerowego oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa przejazdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
  • Ze względu na rekreacyjny charakter przejazdu rowerowego oraz możliwość uczestnictwa w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie przejazdu.
  • Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
  • Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
  • W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.
  • Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
  • Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
  • Przed wyruszeniem pilot przejazdu rowerowego omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
  • Uczestnicy biorą udział w przejeździe rowerowym na własną odpowiedzialność.
  Uwaga: Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

  Przejazd rowerowy nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
  Na trasie zabrania się:
  • Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
  • Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
  • Niszczenia przyrody,
  • Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
  • Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

Bezpieczeństwo:
• Nad bezpieczeństwem uczestników przejazdu rowerowego czuwa oprócz organizatora – Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.

Odpowiedzialność organizatora:
• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
• Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

Postanowienia końcowe:

• Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
• Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

sprawdź również

Śniadaniowy Przejazd Rowerowy

✅ Nie masz planów na weekend⁉ 🤔✅ Uwielbiasz jazdę na rowerze⁉ 🤔✅ Masz ochotę na śniadanie w plenerze⁉ 🤔 👉 Jeśli choć …